banner

O książce

Inżynieria Biomedyczna jest nową dyscypliną naukową, której zakres tematyczny, właściwości oraz perspektywy nie są jeszcze powszechnie znane. Dlatego studenci rozpoczynający studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna nie do końca wiedzą co ich czeka (zarówno na studiach jak i po ich ukończeniu), zaś maturzyści zastanawiający się, jaki kierunek studiów wybrać, też mają liczne wątpliwości i związane z nimi rozterki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wskazanych grup, a także wszystkich innych aktualnych i potencjalnych sympatyków Inżynierii Biomedycznej podjęliśmy próbę napisania książki, która będzie dawała ogólną i przeglądową orientację w problematyce tej dziedziny – nie wchodząc oczywiście na taki poziom szczegółowości, który by spowodował, że ta jedna książka zastąpiłaby wszystkie podręczniki do różnych przedmiotów wchodzących w skład Inżynierii Biomedycznej.

Książka jest napisana przez dwie wzajemnie uzupełniające się zbiorowości autorów. Z jednej strony każde z poruszonych w niej zagadnień jest w książce opisane przez wysokiej klasy specjalistę, badacza i nauczyciela akademickiego, który o podejmowanym zagadnieniu wie niemal wszystko, co wiedzieć można, ale który nie zawsze chce i może przedstawić je w sposób lekki, łatwy i przyjemny, tak żeby czytelników nie tylko poinformować i nauczyć, ale dodatkowo zafascynować opisywanym problemem. Dlatego w zamierzeniach dążyliśmy do tego, żeby w uzupełnieniu do każdego tekstu naukowca dodany został w książce tekst przygotowany na ten sam temat przez entuzjastę – studenta. Ten tekst nie musiał być już tak bardzo ścisły (chociaż każdy główny autor każdego rozdziału osobiście zadbał o to, żeby te studenckie harce nie zawierały błędów!), ale za to musiał być ciekawy i zabawny. O tym, co jest czym - informują numery poszczególnych podrozdziałów: Numery zawierające na końcu literę A są dziełem Uczonych, numery zawierające literę B wyróżniają podrozdziały studenckie.

Tego zamierzenia o dwustronnym opisaniu każdego poruszanego zagadnienia nie udało się w tym wydaniu zrealizować w 100%. Z różnych względów w tej wersji książki są jeszcze porcje wiedzy przedstawiane przez naukowców jako opracowania A, niestety chwilowo bez tego wesołego i ciekawego studenckiego „kontrapunktu” B. Ale i tak powstała całość jest pod wieloma względami jedyna w swoim rodzaju. Dzięki fragmentom opracowanym przez Uczonych mamy tu zagwarantowaną wysoką jakość merytoryczną tych „twardych i suchych” porcji rzetelnej naukowej informacji. Dzięki entuzjazmowi i talentom studentów (którym zresztą z naturalnych powodów jest „bliżej” do ich rówieśników i nieco młodszych Kolegów, do których książka jest adresowana) – unikamy nudy i monotonii czysto akademickiego wykładu, który może nawet być najlepszy merytorycznie, ale nie spełni swego zadania jeśli nie dotrze do Czytelników i ich nie zainteresuje.

Koncepcja książki przypomina więc tort znany jako Pishinger (Piszinger?), w którym na przemian ułożone są suche i twarde andruty i słodka, gładka, miękka masa czekoladowa. Te suche andruty to eseje A opracowane przez uczonych – mądre, pełne treści, ale nie do przełknięcia w dużej porcji. Ta miękka, zdobiąca i wabiąca masa czekoladowa – to swobodne impresje studentów na ten sam temat oznaczane B – smakowite i przyjemne w małej ilości, ale powodujące nudności, gdy są w nadmiarze. Połączenie tych dwóch stylów narracji o tym samym w gruncie rzeczy przedmiocie powinno prowadzić do tego, że Czytelnik zależnie od swych preferencji będzie mógł skupiać swą uwagę albo na zabawnie (ale kompetentnie!) podanych ciekawostkach, odczytując potem (lub nie…) solidne wiadomości naukowe, albo będzie mógł szybko przyswajać sobie kolejne kwanty wiedzy zwarcie i sucho opisane przez Uczonych, pomijając lub tylko powierzchownie przeglądając studenckie impresje i „facecje” na ten sam temat. Najwięcej skorzystają naturalnie ci Czytelnicy, którzy przeczytają dla każdego problemu oba zaproponowane opisy.

Ta dwoista natura sposobu przedstawiania omawianych w książce treści znalazła swoje odbicie także w tytułach jej głównych rozdziałów. Każdy tytuł jest dwuczłonowy, przy czym pierwszy człon nazywa (maksymalnie skrótowo) naukowy wątek poruszany w danym rozdziale, zaś druga część tytułu, będąca jego rozwinięciem, zmierza do tego, żeby możliwie prosto i „ludzkim językiem” zasygnalizować Czytelnikowi, o czym właściwie jest mowa w tym właśnie rozdziale. Ponieważ w konsekwencji takiego a nie innego sposobu pisania książki oraz tytułowania rozdziałów Czytelnik poszukujący konkretnych informacji na zadany temat może się czuć odrobinę zdezorientowany i zagubiony – na początku każdego rozdziału jest podrozdział wprowadzający, który może być taktowany jako element merytorycznego przewodnika po treściach zawartych w poszczególnych rozdziałach oraz w całej książce.

Jak widać książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, jest książką niezwykłą. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że książka, którą teraz trzymasz w ręce w formie papierowej – jest tylko „wierzchołkiem góry lodowej”. W postaci wydrukowanej na papierze i oprawionej w kolorowe okładki przekazujemy Ci bowiem wyłącznie wybrane teksty, stanowiące w sumie mniej niż 20% tych treści, które udało się nam zgromadzić w ambitnym dążeniu do tego, by przedstawić Inżynierię Biomedyczną możliwie całościowo i możliwie dokładnie – i w dodatku na dwa wyżej omówione sposoby. Po zebraniu wszystkich artykułów napisanych przez Uczonych i wszystkich dywagacji przygotowanych przez studentów okazało się bowiem, że sumaryczna objętość książki, która by powstała przy założeniu, że to wszystko wydrukujemy przekraczałaby 1500 stronic…

Taka wielka księga zdecydowanie nie spełniłaby swojej roli jako coś, co przedstawia Inżynierię Biomedyczną w sposób lekki, łatwy i przyjemny! Aby więc pokazać Czytelnikom chociaż część uroków tej dziedziny wiedzy, ale jednocześnie nie zanudzić nadmiarem naukowych szczegółów, Autorzy zdecydowali się wybrać niektóre fragmenty i te właśnie umieścić w części drukowanej, natomiast całość tekstu umieszczono na dysku CD, znajdującym się na końcu książki. Spis treści jest jednolity i pokazuje całość zawartości książki (oraz jej ogólną koncepcję), jednak tylko te jego części, które wydrukowano wytłuszczonym drukiem, są wydrukowane tu w wersji papierowej. To jest ta widoczna część góry lodowej. Natomiast na CD jest cała reszta. To jest ta podwodna część góry lodowej. Wystarczy jednak włożyć CD do dowolnego komputera – a góra lodowa wyłoni się w całym swoim ogromie…

Przystępując do pisania tej książki chcieliśmy zaprosić Czytelnika do wspólnej zabawy, dbając jednocześnie, żeby bawiąc się – zdobył On jak najwięcej maksymalnie użytecznych informacji. Nie wiemy, czy (oraz w jakim stopniu) zamierzenie to udało się zrealizować, dlatego prosimy Czytelników o zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii i propozycji na temat książki na stronie internetowej o adresie http://www.biomed.agh.edu.pl/ . Postaramy się je uwzględnić w następnym wydaniu!

Redaktor naukowy książki Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz http://www.agh.edu.pl/uczelnia/tad/

© 2009 Realizacja Eliasz Kańtoch